Tủ giày hiệu của diễn viên chính phim ‘Sex and the City’